OS - evidens og Praksis

Evidensbaseret metoder er vores bedste bud på, hvad der virker i kendte situationer, men vi ved hypotesedannelsen kan være en snørklet vej mod målet. Forskning i praksis er en disciplin i vækst, en gave for organisationen og skaber mening og arbejdsglæde...

OS er ikke nok en evidensbaseret metode, som skal erstatte god eksisterende praksis. OS er metoden til at få den evidensbaserede viden, du måske allerede trækker på, til at lykkes i praksis.

Refleksion som krumtap FOR udvikling

 


OpgaveStyret arbejdskultur kombinerer den forskningsbaserede viden såvel som den viden der udspringer af Praksis. Her trækker OS på tanker fra Donald Schön, der med sin sondring mellem skjult viden (tacit knowledge) og forskellige former for refleksion – den som foregår in-action og den som foregår efterfølgende on-action. Det er Schöns pointe at de handlinger eller interaktioner, der inkludere overraskelser kalder på reflection in-action, som igen kan inspirere til refleksioner af mere eftertænksom natur, måske revision af tidligere rutiner – altså behovet for at udvikling er et samvirke mellem topdown-processer og bottom-up processer. 

​Eller sagt på en anden måde: Evidensbaseret tilgang (når vi råder over den) er en god ting, men der er også behov for en interesse for praksis, som kan generere nye hypoteser til forskningen og holde udviklingen i gang. 
Konkret afspejles tankegangen i OS i behovet for at gentænke vore allerede velfungerende værktøjer i en model med fokus på hvilke opgaver der bør prioriteres, samt hvordan vi løser dem.

Opgavestyret tilgang fokuserer som navnet antyder på de opgaver, som skal løses i samarbejde med den enkelte klient. OS opnår sine resultater gennem en faseinddelt opgaveløsning.


A

Først en grundig Assessmentfase, som interesserer sig for, hvilket mennesker vi samarbejder med, afdækker hvad sagen handler om, hvilke problemer der eksisterer i hvilke situationer og ikke mindst hvilke resurser der står til rådighed.


B

Herefter en Basisfase, hvor fokus er samarbejdsrelationen. Ikke alle opgaver virker lige relevante, og med begrænsede resurser er det ikke altid let at opnå enighed om, hvad der skal prioriteres. Er der flere interessenter end blot to parter, som det f.eks. er tilfældet med retspsykiatriske patienter, kompliceres dette billede betydeligt. Derfor handler OS-tilgangen om at finde det fælles mål, som alle kan accepterer, og herfra tænke hvilke skridt, der fører mod målet.


C

Endelig er der Closure-fasen, hvor tingene overdrages, afsluttes og evalueres, som ofte er en nedprioriteret fase, men af stor vigtighed, når man arbejder med mennesker. I OS arbejdskultur dokumenterer vi tingene, fordi vi ved nogen får glæde af vores dokumentation


Hvordan ser et psykiatrisk tilbud så ud? I Region Sjælland kalder vi det OS! I Afdelingen for regionens retspsykiatri afsøges grænser for, hvad man kan opnå i samarbejde med retspsykiatriske patienter, når der arbejdes med gennemgribende gennemsigtighed. Jesper Skovgaard Gaasedal og Steen Nath Skadhede implementerer OpgaveStyret retspsykiatri med patienter og personale, så de er gearet til en morgendagens retspsykiatri.

Fasetænkning og individuelle tilgange

 


Regions Sjælland ønsker samarbejdet i Regionens institutioner skal bygge på tillid.Partnerskabsaftalen - Nye muligheder

OS - Når OPgaven er menneskers trivsel


Psykomestring for alle

OS eller OpgaveStyret handler om at udvikle Social Kapital gennem tydelig og transparent arbejdskultur

OpgaveStyret arbejdskultur er en metastrategi udviklet til organisationer som arbejder med mennesker og som efterspørger en fokuseret udnyttelse af eksisterende resurser.  

OpgaveStyret.dk