Britta Vinkler Frederiksen

Britta er musikterapeut, phd og OS-medudvikler på OpgaveStyret misbrugsbe-handling.

Steen Nath Skadhede

Steen er OS-grundlægger, klinisk psykolog, rådgivende konsulent, supervisor og foredragsholder.

OS AMBITIONER


​01.
Genskabe prioritering af individet før systemet

Pakkeforløb, LEAN og New Public Management er alle forsøg på at effektivisere værdikæden i organisationen, men bestræbelserne på at opnå en effektiv arbejdsgang kan utilsigtet skabe fremmedgjorte klienter og personaler. I OS sørger en grundig assessmentfase med klientinddragelse for at levere pejlemærker for, hvordan opgaverne bør prioriteres

 

02.Øge faglighed og trivsel for alle i organisationen

Den komplekse verden, som det er at arbejde med mennesker som arbejder med mennesker, kræver en smidig og åben tilgang i organisationen. Men vores viden om, hvad der faktisk virker, og ikke mindst de gode resultater, som vi måske kun lige er begyndt at forstå, risikerer at smuldre mellem fingrene på os, hvis vi ikke lytter til argumenter fra både personaler på gulvet og anbefalinger leveret af forskningen. I OS har vi en tro på, at faglighed og trivsel understøtter hinanden og skaber resultater.

 

03.Bidrage til Empowerment gennem læring og mestring

I OS er der en naturlig bevægelse fra relationelle kvaliteter udsprunget af høj faglighed til et ønske om at være mere deltagende, som igen kan blive grobund for udvikling - og ultimativ psykomestring for alle involverede.


04. Sætte nye standarder for medinddragelse

Med fokuseret, faglig udfoldelse omkring udviklingsmål som psykomestring, tror vi på, at ALLE organisationer i en eller anden grad profiterer af Åbenhed, Gennemsigtighed og Medinddragelse. Personale og klienter vil ofte vokse med ansvaret.


05. OS skal skabe tillid

Tillid og kontrol er svære størrelser at forene. OS bidrager med metoder og værktøjer, som gør at mistillid svinder ind, og behovet for kontrol dermed mindskes.


Erfaringer med OPGAVESTYRET

Den OpgaveStyrede tilgang sår Åbenhed og høster tillid


Med fokus på åbenhed og medinddragelse virker OS for de fleste i organisationen som et vedkommende energiløft, som letter implemente-ringsvanskeligheder. OpgaveStyret arbejdskultur er omkostningsneutral og antageligt på sigt tilmed 

en effektivisering, som går hånd i hånd med øget trivsel.

 

OS handler om at bruge de fagligheder og værktøjer, som allerede er til stede i organisationen, men på en mere fokuseret måde.


Nye begreber som psykomestring, relationelle faldgruber, ankerværdier m.m. hjælper personale med at gribe og oversætte velkendte arbejdsgange i hverdagen, som så sættes ind i en mere fokuseret ramme.

 

OS kan implementeres i mindre organisatoriske enheder over 8-10 mdr. med 1-2 temadage samt 1 times OS-klinikker hver 14. dag, hvor medarbejderne coaches af de nærmeste ledere og personale med OS-tovholderfunktion i organisationen.


Ønsker du det, kan vi være behjælpelige med støtte og materialer, som kan understøtte en overgang til OpgaveStyret arbejdskultur. 

OS-kultur udviklere

Mladen Josipovic

Mladen er klinisk psykolog og OS-udvikler for tiltag i socialpsykiatrien. Primus motor på NAP - Natur Assisteret Program -  som afsøger alternative rammer for terapi

IMPLEMENTERING AF GENNEMGRIBENDE 
​TRANSPARENT ARBEJDSKULTUR

OpgaveStyret.dk


OS afsøger de oplagte veje til øget sikkerhed og meningsfuldhed i arbejdet, og gør det med udgangspunkt i organisationens eksisterende resurser. Vores konkrete værktøjer og grafiske står frit til rådighed for alle som vi afprøve startegien. Du er velkommen til at tage kontakt for yderligere info og faglige oplæg! 

Jesper Skovgaard Gaasedal

Jesper er OS-grundlægger og medskaber af OS-retspsykiatri.

Jesper arbejder i dag som afdelings-sygeplejerske i akutafdelingen i Region Sjælland. Jesper er Cand. Soc., Diplom i ledelse & bachelor i sygepleje.

Tina Syhler

Tina er OS-udvikler med stor tværsektoriel erfaring. Hun er socialrådgiver og gennemført uddannelse i kriminologi

Mathilde Juul Kristensen

Mathilde er Specialkonsulent hos Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) i Region Sjælland. Hun har ledelses-erfaring med OS og databaseret sikkerhed i sengeafsnit. Bachelor i sygepleje og Cand.scient.san.publ

Tine Pedersen

Tine er leder og OS-udvikler  i et lukket retspsykiatrisk sengeafsnit. Hun har en uddannelse som udviklings-sygeplejerske og psykiatriens specialuddannelse