OpgaveStyret.dkNAP – udfordring af ensomt selvfølgepræget hverdagsliv

NAP programguiden ligger i PDF-format mens Arbejdskema ligger i Word-format (Er der problemer med at åbne dokumenterne omdøbes de til endelsen .pdf hhv .docx)

​​​​​​​

I socialpsykiatrien kan vi blive vidne til en resigneret og selvfølgepræget position hos mennesket bag sindslidelsen. Det er blevet svært at etablere nye fortællinger om sig selv, og næsten uoverkommeligt at gå på genopdagelse i sit hverdagsliv, som opleves som stressende, ydre-kontrolleret (til tider hæmmende), angst-, rutine- og selvfølgepræget.

Denne livsførelse giver grobund for tomhedsfølelse, vrede, skyld og hjælpeløshed, som igen - som en ond spiral - giver næring til yderligere illusion om afmagt og forstærker distancering og svækker relationsfremmende responser – nogle gange med dyb ensomhed til følge. Det synes som om rammer og daglige rutiner hos sindslidende borgere i socialpsykiatrien utilsigtet udfordrer deres social liv og hermed deres fortsatte identitetsarbejde.

Den OpgaveStyrede interventionsform NAP forsøger at udfordre denne distanceprægede identitet ved at genetablere nogle rammer, som inviterer til at gå på opdagelse og genoverveje sine potentialer. Vi taler ikke om et nyt revolutionerende behandlingstiltag. Vi taler om Naturen.


På opfordring strøg hun hånden igennem basilikum, oregano og timian og skiftede tydeligvis tilstand. Duften og berøringen havde pludselig bragt hende i kontakt med dengang hun var en aktiv og medaljevindende roer, som igen den efterfølgende halve time fik hende til at erindre sin fortid og selvforståelse som flittig og hårdarbejdende elev i skolen. Samtidigt formåede hun antageligt at udsætte strategien med alkohol og regulere sine følelser på en alternativ måde. Ved at komme i kontakt med naturen gennem sansning formåede hun at genvinde fatningen og abstrahere en kort stund fra behandlingsdommen og fastholde sig selv i nuet”.I en verden domineret af menneskeskabte ting og strukturer kan vi glemme, hvor vi kommer fra. Vi kommer fra natur, og vi er selv natur. Ved i det terapeutiske arbejde at inddrage direkte erfaring udsprunget af sansning og aktiv handlen i naturlige omgivelser, opstår muligheden for at forholde sig til både nuet og problemstillinger i hverdagen som er blevet fastlåst på det personlige plan. Ved - gennem terapeutisk opmærksomhed - at forholde sig til deltagerens spontane vellykkede risikoafvejninger i naturprogrammet opstår muligheden for at italesætte risikoadfærd og alternativer muligheder også i et bredere perspektiv.


NAP bygger på dokumentet viden om, at eksponering for naturoplevelser har direkte forbindelse til mental sundhed: direkte effekt på stressniveauet (Koperski et al., 2015, Thompson et al., 2012); reducering af depression- og angstsymptomer (Beyer et al., 2014); samt bedre kognition (Taylor og Kuo, 2009). Erfaringer med natur og tilhørsforhold til naturen har positivt indvirkning på både selvopfattelse, sociale relationer med øget tilhørsforhold, positiv indvirkning på evnen for selvregulering og evner for samarbejde.

Hinshelwoods har påvist, at identitetsarbejde influeres af internalisering af positive såvel som negative erfaringer i mødet med de vigtige omsorgsgiver i en given kultur (Hinshelwoods 1989). Clinebell pointerer at tidligere erfaringer med naturen har tilsvarende betydning (Clinebell 1996).

Deltagernes oplevelserne i naturen, og refleksioner i NAP-gruppen bliver elementer i forandringsprocessen, som investeres, når deltagerne atter vender tilbage til hverdagen. NAP-programmet skal derfor ses som OpgaveStyret katalysator for individuelle, inter-relationelle og gruppeorienterede processer til at udfordre distance- og selvfølgepræget livsførelse, bringe ny dynamik ind i det sociale liv - ud over glæden ved nogle dage simpelthen at opleve natur.

Målet er, at deltagerne gennem naturmedieret oplevelser i gruppen danner sig grundlæggende erfaringer om den eksterne verden - og om sig selv - og herigennem genvinder nærvær, ambition, motivation og parathed, og herved anspores til aktivt liv som en del af det øvrige samfund.

NAP er tænkt som et bidrag til samarbejde og udvikling i en opgavestyret socialpsykiatri, men potentielt er programmet anvendelig for alle mennesker med motivation for at genopdage egne ressourcer, genoptage uddannelsesforløb eller arbejdsrelaterede aktiviteter. Programmet muliggør, at deltagere erfarer egen parathed for forandring og skabe dialog omkring målsætning, der er baseret på ny-tilvejebragte erfaringer med problemløsning. Det vil sige, at deltageren gennem social eksponering og interaktion med den eksterne verden, baseret på her-og-nu perspektivet, danner sig en erfaringsbaseret idé om, hvordan ens liv kunne indrettes eller udfoldes.               Programmet kan downloades her

  Natur Assisteret Program (NAP)


Den distanceprægede identitet - et socialpsykiatrisk syndrom?


 

Den terapeutiske proces flytter udenfor
NAP er et OpgaveStyret gruppeterapeutisk program udviklet af psykolog Mladen Josipovic